We zijn een Christelijke gemeente die leeft van het geloof in Jezus Christus, onze Heer. Hij leed aan het kruis voor onze zonden. Zijn vader wekte hem op uit de dood! Onze enige troost in leven en sterven is dat we bij Jezus mogen horen. Hij is onze vrede. Hij is onze vreugde!

Gevormd door het verleden

We maken deel uit van de wereldkerk die staat op het geloof van de apostelen. Binnen deze wereldkerk staan we in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. Onze eigen geschiedenis gaat langs de weg van de reformatie (16e eeuw), de afscheiding (1834), doleantie (1886) en vrijmaking (1944). We maken deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Kenmerkend voor ons is dat wij geloven dat God tot ons spreekt door zijn Woord. We mogen hem daarin leren kennen als Vader, Zoon en Geest. Als een God die goed is, ondanks andere ervaringen die we hebben, en dat Hij ons zijn goedheid uitdelen wil. We menen de Bijbel het beste te verstaan vanuit de traditie van de gereformeerde belijdenis (de drie formulieren van enigheid), maar laten ons corrigeren en aanvullen vanuit de wereldkerk waar het nodig is, en ook in gesprek met andersgelovigen en andersdenkenden.

Gevormd door het moderne leven

Tegelijk staan we midden in de moderne wereld. We kennen verlangens, angsten en zorgen als ieder ander. Onze verlangens en angsten worden beïnvloed door moderne beelden van het goede leven die we tegenkomen op sociale media, het internet, op televisie en in de krant. In de omgeving is veel moois te vinden, in o.a. kunst, wetenschap, handel en zorg. We willen in deze levensgebieden als leerlingen van Jezus Christus actief zijn. Maar toch is niet alles mooi wat er blinkt. In onze ontmoeting met Jezus, onze redder, leren we ook dat de wereld gered moet worden, onszelf incluis. We willen dit geloof doorgeven aan een ieder die het maar horen wil, en juist daarom willen we ook taal gebruiken die een ieder verstaat, muziek maken die een ieder raakt en ons concentreren op de vragen die ons nu bezighouden.

Doel

In het vormgeven van onze gemeente weten wij ons afhankelijk van God.
Wij willen een gemeenschap zijn waarin mensen in Christus blijven, in het vertrouwen dat Hij ons laat bloeien:

  • in vertrouwen op God
  • in de omgang met God, in lofprijzing en gebed
  • in zelfkennis over wie we in Christus zijn
  • in geloofsvolharding in moeilijke tijden
  • in kennis en inzicht in de Bijbel en de christelijke traditie
  • vrucht dragend in dienstbaarheid naar elkaar en de eigen omgeving
  • in het innemen van een plaats als gelovige in de moderne samenleving
  • en als getuigen in de wereld.